. . .

.

.

.

.

.

.

ඩේවිඩ් පීරිස් මොටර් කම්පැනි (ප්‍රියිවට්) ලිමිටඩ්.

ඩේවිඩ් පීරිස් මොටර් කම්පැනි ප්‍රියිවට් ලිමිටඩ් ශ්‍රී ලංකාවේ රථවාහන ශේත්‍රයේ විශාලතම සමාගම වන අතර පිරිමැසුම්දායී, විශ්වාසවන්ත හා දැරිය හැකි මිලට ඇති රථවාහන ක්ෂේත්‍රයේ අද්විතීය නාමය වේ. බජාජ් ත්‍රී රෝද රථ හා යතුරුපැදිද, ත්‍රී රෝද රථ හා යතුරුපැදි සඳහා වන එම්.ආර්.එෆ්. ටයර් සඳහා එකම බෙදා හරින්නාද වේ. ඩේවිඩ් පීරිස් මොටර් කම්පැනි ලිමිටඩ් සිය සේවා ජාලය හරහා ශ්‍රී ලාංකීය රථවාහන වෙළද ක්ෂේත්‍රයට ඉහල වටිනාකමක් ලබා දීමට සහ කිසිවෙකුටත් නොදෙවිනි තත්වයක් තබා ගැනීමට උපරිම කැපැවීමක් සිදු කරයි.

අප සමාගමට ත්‍රී රෝද රථය පවුලේ වාහනයක් ලෙස රථවාහන ක්ෂේත්‍රයට ප්‍රථම වරට හඳුන්වාදීමේ ගෞරවය හිමිවේ. මීට අමතරව පිරිමැසුම්දායී ලෙස ඉන්ධන භාවිතා වන සහ දැරිය හැකි මිලට යතුරුපැදි හඳුන්වාදීමේ ගෞරවයද හිමිවේ. ත්‍රී රෝද රථ අප්‍රමාණ ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට පහසු මිලට එහා මෙහා යාමේ පහසුවද විප්ලවීය ලෙස ස්වයං රැකියා අවස්ථා සලසා ගැනීමේ හැකියාව සලසා දී ඇත. තවද අපගේ පාරිභෝගිකයන්ට අවශ්‍ය බජාජ් අමතර කොටස් හා එම්.ආර්.එෆ්. ටයර් ලබාගැනීමට දිවයින පුරා විසිරී ඇති නියෝජිත හා බෙදා හැරීම් ජාලයක්ද ඇත.

යතුරු පැදි

යතුරු පැදි

බජාජ් මෝටර් සයිකල් උසස් තත්ත්වයෙන් හා උසස් වෘත්තියකින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබයි

ත්‍රීරෝද රථ

ත්‍රීරෝද රථ

Bajaj RE (ත්‍රීරෝද රථ) - ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු සිත් තුළ ගැඹුරින් ලියා ඇති නමක්. සියල්ලටත් වඩා, බජාජ් RE වසර බොහෝ කාලයක්…

කෝඩ්රිසයිකල්

කෝඩ්රිසයිකල්

ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් සමාගම යළිත් වරක් ශ්‍රී  ලංකාවේ ප්‍රවාහන පරිවර්තනයේ පුරෝගාමීව කටයුතු කරයි. නාගරික ප්‍රවාහන…

නියම අමතර කොටස්

නියම අමතර කොටස්

නියම අමතර කොටස් ලබා ගැනීමට ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි ලිමිටඩ් හි දිවියින පුරා විසිරි අලෙවි ජාලයක් ඇත. නියම අමතර කොටස් කුඩා…

ටයර්

ටයර්

MRF ත්‍රී රෝද රථ හා යතුරුපැදි ටයර් සඳහා එකම ශ්‍රී ලාංකීය නියෝජිත වන ඩේව්ඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි ලිමිටඩ් සුරක්ෂිතභාවය,…

ජනප්‍රිය මාදිලි

නවතම
නවතම
නවතම
නවතම

ජනප්‍රිය මාදිලි

නවතම
නවතම
නවතම
නවතම

අලුත්ම පුවත් සහ සිදුවීම්

අමතන්න

`