டேவிட் பீரிஸ் குழும நிறுவனங்கள் நிறுவப்பட்டு வாகன உற்பத்தி மிது கவனத்தை செலுத்த தொடங்கியது. ஐந்து தசாப்த காலமாக செயற்பட்டுஇ புதுமையான உத்திகளை கையாண்டு இலங்கையின் மிகப்பெரிய நிதி உறுதிப்பாட்டையுடைய நிறுவனமாக வளர்சியடைந்துள்ளது.

 • 2015

  • Strengthening market development in Northern sector with the opening of new sales offices in Kilinochchi, Mullaitivu and Mannar.
 • 2013

  • Starting local manufacture of specific components for three-wheelers.
 • 2012

  • Starting of three-wheeler sales through Inquiry Centres.
 • 2010

  • Starting of Manufacturing and Assembling Complex, Ranna.
 • 2009

  • Opening of regional office in Batticaloa and Jaffna.
 • 2008

  • Seven sales offices established out of Colombo.
 • 2007

  • Fourth facilities complex added to the DPMC operation.
  • Acquisition of a 115-acre land at Ranna for expansion of the business.
 • 2005

  • Opening full-fledged city office complex at Battaramulla.
  • A second regional operations centre is commissioned in Matara.
  • Company receives many awards including "Best Company in Transport Business" award.
  • Advanced order system and one-day courier service was introduced for spare parts supply.
 • 2004

  • Custom built carriers introduced to transport 3-wheelers.
  • 100% financial assistance given to all dealers affected by the tsunami.
  • A vehicle tracking system was developed and installed for spare-parts carriers.
  • A state-of-the-art paint booth commissioned at Madapatha to enhance the assembly process.
  • ISO 14001 Environmental Management Systems certification was awarded to Madapatha.
  • Training centre relocated to a spacious building at Bandaragama.
 • 2003

  • Development and installation of dealer software at dealer points bringing them online with DPMC.
  • A warehouse complex is set up at Bandaragama to streamline the distribution of spare parts. Modernization of the Colombo workshop with state-of-the-art equipment.
  • A second conveyor belt is developed and commissioned within a period of four months.
  • Dealer branding launched.
 • 2002

  • Madaptha Facilities Complex was awarded ISO 9001:2000 certification for systems and procedures.
 • 2000

  • Initiated 5S/ safety practices for productivity improvement.
 • 1999

  • A dedicated field service department formed to manage fast growing service dealer network.
 • 1997

  • A network of 180 spare parts dealers and 130 service dealers.
  • A fully fledged training centre for dealers established in Madapatha.
 • 1996

  • Spare parts stores moves to spacious building at Madapatha.
  • 137 spare parts dealers and 108 service dealers appointed.
  • The first automated conveyorized vehicle set-up process is commissioned at Madapatha.
 • 1995

  • 6 sales offices established out of Colombo.
  • 85 spare parts dealers and 34 service dealers island-wide.
  • Spare parts store established in Colombo to cater to increasing demand.
 • 1994

  • David Pieris Motor Company Limited becomes an independent entity with 193 employees.
  • First dealer convention held.
 • 1993

  • DPMC establishes sales outlets at locations outside Colombo.
 • 1991

  • Appointment of dealers at identified locations.
 • 1990

  • Workshop and spare parts sales counter established in Colombo.
  • Mobile service and parts retailing operation to serve outstation customers
 • 1985

  • Incorporation of Richard Pieris Motor Company Limited.