முச்சக்கர வண்டி

பஜாஜ் RE (முச்சக்கர வண்டிகள்) -  இலங்கையின் அனைவர்  இதயத்திலும் ஆழமாக எழுதப்பட்ட ஒரு பெயர். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, பஜாஜ் RE  பல ஆண்டுகளாக  நாட்டு மக்களின் நம்பகமான தோழன் ஆகும்  . பஜாஜ் முச்சக்கரவண்டி இலங்கையில் அதிக வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கிய ஒரு பெயராகும் 

Notice
There are no Brand New Vehicle stocks available with us at the moment. For Registered Vehicles please visit www.riyasakwala.lk 

Bajaj RE

Bajaj RE 4 Stroke is the leading Three Wheel for the RE portfolio. It’s an ideal mix of practicality coupled with load ability. Its highly compact and easy to park, maneuver on the roads yet can carry…

Price : LKR 931,200.00

Bajaj RE SP

Bajaj RE 4S is the leading model for the RE portfolio. It’s an ideal mix of practicality coupled with load ability. Its highly compact and easy to park, maneuver on the roads yet can carry three passengers…

Price : LKR 972,100.00