டேவிட் பியர்ஸ் மோட்டார் கம்பெனி  மீண்டும் ஒருமுறை இலங்கையில் ஒரு மாற்றத்தை முன்னெடுத்தது, பஜாஜ் QUTE இணை அறிமுகப்படுத்தியதன் மூலம் நகர்ப்புற பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கு ஒரு ஸ்மார்ட் நகர்வாகும்