செய்திகள்| டேவிட் பீரிஸ் மோட்டார் கம்பனி (பிரைவேட்) லிமிடட் 

Opening of a Bajaj Genuine Parts & Accessories Outlet at HYDEPARKING
07
Jan

Opening of a Bajaj Genuine Parts & Accessories Outlet at HYDEPARKING

David Pieris Motor Company Pvt Ltd celebrated its 27th anniversary today with the opening of a Bajaj Genuine Parts & Accessories Outlet at HYDEPARKING, No. 75, Hyde Park Corner, Colombo 02.

Genuine Saaththuwa continues successfully
23
Dec

Genuine Saaththuwa continues successfully

In our continuous effort to reach out to our customers, the DPMC team offers ‘Genuine Saaththuwa’ at selected dealer locations every month.

Bring your Bajaj vehicle to a dealer that runs the ‘Genuine Saaththuwa’ campaign and benefit from free emission testing, free greasing, and a vehicle check-up, 10% on-the-spot discounts offered for Bajaj genuine spare parts purchases, free body wash, and valuable gifts for purchases over Rs. 1000/-, 15% discounts for repeat purchases post-campaign and much more.

15
Nov

Be genuine & road worthy

පාරේ ධාවනයට සුදුසු වෙන්න, ජෙනුයින් සර්විස් එකක් කරගන්න.

10
Nov

Be genuine & road worthy

ජෙනුයින් වෙන්න, ජෙනුයින් ගන්න.පාරේ ධාවනයට සුදුසු වෙන්න.