பஜாஜ் DTSi ஜெனுயின் ஒயில்

பஜாஜ் வாகன என்ஜின்களுக்கு விஷேடமான , செயல் திறன் மிக்க பஜாஜ் ஜெனுயின் ஒயில் இப்பொழுது இலங்கையில் 

10W30 Engine Oil | 10W30 CAN

10W30 Engine Oil | 10W30 CAN

Price : LKR 1,035.00

20W50 Engine Oil | 20W50 CAN

20W50 Engine Oil | 20W50 CAN

Price : LKR 990.00