டயர்கள்

DPMC இலங்கையில் மோட்டார் சைக்கிள் மற்றும் முச்சக்கர வண்டிகளுக்கான MRF டயர்களின் ஏக முகவர்களாவோம் . சாதாரண டயர்களை விட மூன்று மடங்கு ஓடக்கூடியதாகவும் , பாதுக்காப்பு மற்றும் சுகமாக பயணிக்க கூடிய வசதியை கொண்டமையால் வாடிக்கையாளர்கள் இந்த டயர்களை அதிகம் விரும்புகின்றனர்

Notice
There are no MRF Tyres available with us at the moment.